Jun 4, 2010

Cd Drama: Tsuki Yadoru
Título: Tsuki Yadoru [月宿る]

Autora: Itsuki Kaname [樹要]


Seiyuu:
Hirakawa Daisuke×Fukuyama Jun [平川大輔 × 福山 潤]


Reacciones:

0 comentarios :

Post a Comment