Apr 13, 2010

Sekai Ichi Hatsukoi


Cd Drama 1


Titulo: Sekai Ichi Hatsuko

Cast:

Konishi Katsuyuki x Kondo Takashi, Nakamura Yuuichi x Tachibana Shinnosuke, Horiuchi Kenyuu x Kamiya Hiroshi.

Reacciones:

0 comentarios :

Post a Comment